Hotel Capodistria

HOTEL CAPODISTIRIA

sodoben, udoben, večnamenski, hotel visokih standardov

Novi hotel v centru Kopra, namenjen aktivnemu turizmu.

SKRB ZA OKOLJE

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi 15 »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU-ESRR«, Prednostna naložba 15.1 »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.

 

Naložbo sofinancirata Evropska Unija v okviru odziva Unije na pandemijo Covid-19 in Republika Slovenija

NASLOV OPERACIJE: Izgradnja hotela GARNI CAPODISTRIA 4*

GLAVNI CILJ / NAMEN OPERACIJE: Izgradnja hotela Garni Capodistria 4* v Kopru ter s tem dvig kakovosti storitve, dodane vrednosti in prilivov iz naslova izvoza potovanj, podaljševanje dobe bivanja turistov in desezonalizacije slovenskega turizma. 

GRADBENI PODATKI

INVESTITOR: Vodišek d.o.o., Kolodvorska cesta 3 B, 6000 Koper

ID ZNAK: parcela 1570/116

NADZORNIK: Architecta d.o.o., Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper,
Nebojša Vranješič univ. dipl. inž. arh. ZAPS PA-PPN 0963

PROJEKTANT: Architecta d.o.o., Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper

Kontakt

Hotel Vodišek
Kolodvorska 3B, 6000 Koper
Telefon: + 386 5 639 24 68
E-mail:
info@hotel-capodistria.com